Mestringsmedisin

Har du helseplager? Bli med på samlingar om mestringsmedisin. Du får verktøy for å mestre plager og sjukdom og vite kva som byggjer helse.

Det blir fem samlingar på Frisklivssentralen.

 

Måndagar kl. 19-20.30

Datoar: 18/3, 25/3, 8/4, 29/4, 13/5

Påmelding innan fredag 15. mars

Sms til 488 90 895 eller melding via Frisklivssentralen på facebook.

 

Info om Frisklivssentralen i Stryn