Møteplass – helsefremmande dialog mellom pårørande og fagfolk

Velkomen til Møteplass tysdag 4. februar på Eid Rådhus kl. 18.00. Møteplass er eit likeverdig møte med gjensidig læring mellom pårørande til familiemedlemmer med psykiske utfordringar og fagfolk.

Tema 4. februar 2020: «Når pårøranderolla blir heile livet»

Møteplass varer fra kl. 18:00-20:30.

Pårørande er velkomne frå kl. 17:30 for enkel servering og småprat.

Fagpersonar og Møteplassteam deltek på formøte kl. 17.00-17.30 og ettermøte kl. 20.30- 21.00.

Stad:

Eid Rådhus kantina i 2. etasje

Påmelding:

MØTEPLASS (MP) er ein arena for eit likeverdig møte og gjensidig læring mellom pårørande og fagfolk, der situasjonen til pårørande er i fokus. Her møtast pårørande og fagfolk til ein likeverdig dialog om korleis det er å leve tett på familiemedlemmer med psykiske utfordringar, og korleis hjelpeapparatet fungerer innan det psykiske helsefeltet.

MØTEPLASS I NORDFJORD

Det er ulike tema for kvar Møteplass, tema blir fastsett av det lokale Møteplass-teamet. I Nordfjord består dette teamet av 2 fagpersonar frå Eid kommune, 2 frå Stryn kommune, 2 frå Nordfjord Psykiatrisenter og koordinator frå Lærings- og mestringssenteret. I tillegg har vi med oss 1-2 pårørandeguidar, som både deltek i planlegging og gjennomføring av tilbodet.

 

Tausheitsplikt

Deltakarar på Møteplass har gjensidig moralsk taushetsplikt mht alt av personleg karakter som blir delt. Møteplass er eit fortruleg rom der alt ein deler "forblir i rommet".

 

Informasjon finn du også på LPP sine nettsider