Ny dag for serviceskyss frå Hopland/ Rand til Stryn

Serviceskyssruta frå Hopland/ Rand er flytta frå måndag til fredag pga vegstenging. Dette gjeld t.o.m. veke 27. Alle som vil nytte fredags-skyssen må bestille på telefon 57 87 23 50 før torsdag kl. 16.00. 

  Dag ruta går Til sentrum Frå sentrum
Hopland/Rand - Stryn Fredag 09.00 13.00

Eigenandel for passasjerar er kr 30,- pr tur.

Kontaktperson i kommunen:
Heidi Vederhus 419 22 889
heidi.vederhus@stryn.kommune.no

 

Tidspunkt for stenging av fylkesveg 698 Blakset - Robjørgane