Offentleg ettersyn av handlings- og økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023

Stryn formannskap handsama 28. november 2022 framlegg til handlings- og økonomiplan og budsjett.

Innstillinga til formannskapet, ligg her til offentleg ettersyn jf. kommunelova § 14-3:

Handlings- og økonomiplan for 2023 — 2026 og budsjett 2023 Formannskapet sitt framlegg

Pdf-fil for nedlasting:
Handlings- og økonomiplan for 2023 — 2026 og budsjett 2023 Formannskapet sitt framlegg (PDF, 3 MB)

 

Sak 160/22 Handlings- og økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023 formannskapet sitt framlegg 28.11.2022

Sak 161/22 Årleg eigedomsskattevedtak 2023 formannskapet sitt framlegg

Sak 162/22 Samleoversikt over formannskapet sitt framlegg til gebyr og betalingsatsar for 2023

 

Frist for innsending av merknader til postmottak@stryn.kommune.no er 12. desember 2022.

Kommunestyret skal handsame handlings- og økonomiplanen og budsjett i møte 13. desember.