Offentleg ettersyn av handlings- og økonomiplan 2024-2027, budsjett og betalingssatsar 2024

Stryn formannskap handsama 27. november 2023 framlegg til handlings- og økonomiplan 2024-27 og budsjett og betalingssatsar for 2024.

Formannskapet sitt framlegg ligg til offentleg ettersyn i 14 dagar, jf. kommunelova § 14-3.

12. desember 2023 gjer kommununestyret endeleg vedtak.

Handlings- og økonomiplan for 2024 — 2027 og budsjett 2024 Formannskapet sitt framlegg

Formannskapet sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar

Årleg eigedomsskattevedtak 2024

Budsjettinnspel kan sendast til postmottak@stryn.kommune.no innan 11. desember 2023.