Om Tonningkamben i kommunedelplanen for Langeset-Stryn-Storesunde

Tonningkamben ligg nord for Stryn sentrum og er ein del av kommunedelplanen for Langeset-Stryn-Storesunde som vart vedteken i Stryn kommunestyre 16.05.2017.

Her finn du kart og informasjon om Tonningkamben:

I planomtalen kan du lese om Tonningkamben:
3.6.9 Nytt bustadområde B126
4. Skildring av planen
  4.2 Bustadareal
    4.2.3 Nord for Stryn sentrum
I saksutgreiinga (til kommunestyret sitt vedtak av planen) er Tonningkamben (B126) omtalt på side 8.