Samarbeid med Gode Vegar om felles vegprosjekt i kommunen

Som ordførar er eg glad for at Stryn kommune har inngått avtale med Gode Vegar AS for felles arbeid om vegprosjekt i kommunen. Vi har no inngått avtale for 2019, der vi også har lagt inn planlagt støtte for 2020 og 2021.

Klikk for stort bileteStryn kommune skriv under avtale med Gode Vegar AS. Frå venstre nestleiar i Gode Vegar AS Jørn Sønsterudbråten, ordførar i Stryn kommune Sven Flo, styreleiar i Gode Vegar AS Per Ole Tenden og dagleg leiar i Gode Vegar AS Svein Sunde.

  • Hovudfokus for kommunen i tida framover er å få inn E39 Byrkjelo-Grodås, og ny lang tunell RV15 Strynefjellet i Nasjonal Transportplan (NTP)
     
  • Vidare ha fokus på rassikring og utbetringar i Oldedalen og Lodalen
     
  • Realisering og bygging av gang- og sykkelveg Loen-Solvik

Dette er dei viktigaste prosjekta, men vi vil også arbeide for ei større hastigheit i utbygginga av gang- og sykkelveg i andre deler av kommunen.

Ordførar i Stryn kommune, Sven Flo