Skogfondet: Fylkesmannen har avslutta utbetalingane for i år

Utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til skogkultur som kom inn etter 11. desember vil ikkje bli handsama før i første kvartal 2019.

Fylkesmannen har avslutta utbetalingane for 2018.

Les meir om skogfond her