Skular og barnehagar er opne på fulltid

Alle skular og barnehagar har no tilbod om full tid, men med smitteverntiltak i tråd med nasjonale føringar.

Råd og støtte til skular og barnehagar under koronasituasjonen våren 2020.

Rettleiarar om smittevern i skular og barnehagar

Nivåinndeling av smitteverntiltak

Plakat trafikklysmodellen FHI og Utdanningsdirektoratet