Søknad om spelemidlar - oppdatering av handlingsprogram 2020

Stryn kommune oppdaterer årleg handlingsprogrammet som ligg ved kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Anlegg som skal søkje om spelemidlar må ligge inne i planen for å få søknadsrett. Innspel til handlingsprogrammet må vere sendt kommunen innan fristen.

Send innspel og endringar til handlingsprogrammet for 2020 innan 1. september 2019 til: 

postmottak@stryn.kommune.no

 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - oppdatering av handlingsprogram for spelemidlar i 2020 (PDF, 450 kB)