Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknadsfrist for SMIL-midlar 2020 er 15. april. I tillegg til ordinære SMIL-tiltak kan det søkjast om tilskot til tak på gjødsellager.

Les og søk om SMIL-midlar her eller kontakt kommunen 57 87 47 00 for meir informasjon.

Du kan søkje om tilskot til tak på gjødsellager her

Søknadsfrist 15. april 2020.