Stryn kommune fekk i år tildelt spelemidlar til desse anlegga

Hovudutval for næring og kultur har, i møte 28. mai, vedteke å gje spelemidlar til desse anlegga i Stryn kommune.

Nærmiljøanlegg  
Ballbinge Tonning skule     kr 90 000

 

Ordinære anlegg:  
Olden IL, klubbhus kr 500 000
Stryn kommune, Dagsturhytte kr 509 000
Stryn kommune, Strynehallen kr 1 866 000
Stryn T&IL, Basishall kr 2 500 000
Olden skyttarlag, skytebane kr 690 000
Veten IL, reh. hoppbakke  kr 387 000

 

Pengane vert utbetalt ved ferdigstilling og rev. rekneskap, ev delutbetaling (80%) ved melding om oppstart av prosjektet.

 

Hovudutval for næring og kultur