Tilbod på prosjektet – Opprusting av Per Bolstad plass

Stryn kommune ynskjer tilbod på prosjektet Opprusting av Per Bolstad plass. Frist for innlevering av tilbod er onsdag 22. august 2018 kl. 13.00.

Nytt i Stryn kommune:

Interesserte må sjølv registrere seg og laste ned konkurransegrunnlag her

Doffin referanse: 2018-772706

Eksisterande plass skal hevast opp i høgd med terrenget rundt. Fjerning av eksisterande belegg av skifer. Nedtaking av steinmur, flytting av steinskulpturar. Arbeid med vatn- og overvatnsanlegg, kabelgrøft og mastebelysning. Oppfylling av plassen med forsterkningslag og bærelag. Legging av køyresterkt dekke. Bygging av trapper.

Forventa oppstart byggeplass er september/ oktober 2018.