Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2019

No kan du søkje om tilskot til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd. Søknadsskjema ligg på www.anleggsregisteret.no

Kommunale fristar 

Søknaden vert automatisk sendt til Stryn kommune der anlegget skal byggjast/ vert rehabilitert. Kommunane skal kontrollere og prioritere søknader, og sende desse til fylkeskommunen innan 15. januar 2019.