Tilskot til inkludering av barn og unge for 2022

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle born og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplasser, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppa er born og unge i alderen 0 til og med 24 år.
Offentlege instansar, private aktørar og frivillege organisasjoner kan søkje om tilskot.

Søknadsfristen for tilskotsåret 2022 er 17. desember 2021.

Merk at det er endring i årets utlysning samanlikna med tidlegare.
Les meir om utlysinga og vilkåra på Bufdir sine sider.

Kontaktpersonen i Stryn kommune er Jannike Sunde, ta kontakt på e-post: jannike.sunde@stryn.kommune.no

Kva det kan søkjast om tilskot til.