Tilskuddsportalen som verktøy og Erasmus+

Bli betre på å fylle ut søknadar. Bli med på digitalt søknadskurs 17. mars kl. 10.00-11.00. 

Tilskuddsportalen
Dette er et verktøy for deg som vil jobbe effektivt og søkje tilskot til prosjekta dine. Vi gjev deg oversikt over alle tilskotsordningar.

Erasmus+ er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og sport. Gjennom ungdomsdelen av programmet, Erasmus+: Aktiv Ungdom, kan du søkje om støtte til prosjekt for ungdom mellom 13 og 30 år og ungdomsarbeidarar.

 

Invitasjon til kurset (PDF, 58 kB)

Informasjon om Tilskuddsportalen