Tomt 36 i Hogane bustadfelt er ledig

Søknadsfrist for tildeling/kjøp av tomt er sett til 26.10.20. Tomta vert tildelt etter Stryn kommune sine reglar for tildeling av tomter i kommunale bustadfelt.

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

Om det ikkje melder seg kjøparar innan fristen vert tomta tildelt første som søkjer.  
 

 

Pris

Tomt nr. 36

Om lag kr. 246.000


Ber om at interesserte kjøparar  tek kontakt for å gjere seg kjend med overvassløysing, endring av grenser og diskusjon om mur.

Areal på tomta etter grensejustering vert ca 800 m².