Turløyper og anlegg – søknadsfrist for driftstilskot i 2020

Du kan no søkje Stryn kommune om driftstilskot, med atterhald om at det vert sett av midlar i budsjettet for 2020.

Søknadsfrist: 1. september 2019.

Ei eventuell tildeling vert vinteren 2020.

Søknadsskjema Turløyper og anlegg - tilskot til drift

Turløyper og anlegg - nye retningsliner for søknad (PDF, 411 kB)