Turløyper og skianlegg – søknadsfrist for driftstilskot i 2021

Du kan søkje Stryn kommune om driftstilskot, med atterhald om at det vert sett av midlar i budsjettet for 2021. Søknader som kjem inn etter fristen vert ikkje handsama.

Søknadsfrist: 1. september 2020.

Ei eventuell tildeling vert vinteren 2021.

Søknadsskjema Turløyper og skianlegg - tilskot til drift

Turløyper og skianlegg - nye retningsliner for søknad (PDF, 60 kB)