TV-aksjonen NRK 2021 Plan International 24. oktober 2021

TV-aksjonen NRK 2021 er søndag 24. oktober og går til Plan International sitt arbeid for å bekjempe barneekteskap.

Kvart tredje sekund blir ei jente gifta bort ein stad i verda! Barneekteskap bremsar utvikling og opprettheld fattigdom. Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre millionar menneske for å få slutt på barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Saman skal vi gje jenter muligheten til å velgje si eiga framtid. Her finn du meir informasjon om årets TV-aksjon.