Utbetaling av tilskot til skogkultur og skogfondsmidlar

Fylkesmannen har no avslutta utbetalingane av tilskot til skogkultur for i år. Dersom du ønskjer å søkje om tilskot til skogkultur (t. d. planting) kan du framleis sende søknaden til Stryn kommune, men den vil ikkje bli handsama før i 2019.

Om du kun vil søkje om utbetaling frå skogfondskontoen din, utan å søkje om tilskot, kan du gjere det fram til og med 11. desember.

Bruk av skogfond til å dekke utgifter knytt til plantekjøp og planting