Utlysing av brøytekontrakter

Brøytekontraktene for vintersesongen 2022-2023 er no lyste ut, med tilbodsfrist 31. august 2022 kl. 12.00. Grunna gjennomgang av vegstrukturen i kommunen blir det berre lyst ut ein sesong denne gongen, og det blir truleg lyst ut nye femårskontrakter neste år når vegstrukturen er klar.

Entreprenørar som ønskjer å levere tilbod må gjere dette gjennom kommunen sitt KGV-system.

Lenkje til konkurransen i Doffin

Lenkje til dokumenta i KGV-systemet