Utlysing av løyve til leigekøyring med snøskuter

Stryn kommune utlyser no fem leigekøyringsordningar for frakt med snøskuter.

Søknadsfrist 24. april 2018.

Dei fem løyva er:

  • Nordsida (1 løyve)
  • Bøasetra-Ullsheim (2 løyve)
  • Videdalen-Tystigen (1 løyve)
  • Utvik (1 løyve)

Tidlegare løyvehavarar vert prioriterte framfor nye søkarar. Løyva gjeld for 5 år.


Informasjon om prioritering mellom søkarar og innhaldet i løyva (PDF, 2 MB)

 

Stryn kommune organiserer åtte leigekøyringsordningar for frakt med snøskuter jamfør
§5 punkt a) i nasjonal forskrift til motorferdsellova. Fem av løyva er ledige og blir utlyst no.