Villreinjakt i Stryn statsalmenning

Innanbygds jegerar, busette i «gamle Stryn» (1965) kan søkje på villreinjakt i Stryn Fjellstyre sitt område i Ottadalen.

Send skriftleg søknad til Stryn Fjellstyre, Tonninggata 4, 6783 Stryn.

Søknadsfrist: 15. juni 2019.

Klikk for stort bilete