Informasjonsmøte 2. mars kl. 18.00 områderegulering Stryn sentrum

Velkomen til ope møte i Stryn kulturhus onsdag 2. mars kl. 18.00 - 19.30.  Tord Bakke i konsulentfirmaet 3RW arkitekter presenterer planen. Vi opnar for spørsmål siste halvtimen. Dersom du ikkje har anledning til å delta i kulturhuset, kan du følgje møtet på teams.

Opptak av teamsmøte områderegulering Stryn sentrum onsdag 2. mars 2022

   

 

Områderegulering Stryn sentrum - 2. gongs utlegging til offentleg ettersyn