a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

Oppstartsvarsel for regulering i Grandevegen 2

Kommunevåpen (lite) - Klikk for stort bilete Melding om oppstart av planarbeid, detaljregulering Brustad 

a-vista varslar at dei skal utarbeide framlegg til reguleringsplan i Grandevegen 2, på vegne av grunneigar Otto Vik.

Eigedomen har Gnr./Bnr. 46/25. Ute i elva ligg eit område på ca. 250 m2 med svaberg. Området høyrer til Gnr/Bnr 46/1 og er på eksisterande plan regulert til industri. Dette arealet vert teke med i planarbeidet.

Det planlagde bustadarealet ligg i krysset mellom Grandevegen og Vikavegen. Avkøyrsla og «tunet» på tomta ligg på ca. 16 m.o.h. I søraustre enden av tomta faller terrenget sterkt ned mot Vikaelva. Vikaelva går langs austre tomtegrense. Vegetasjonen på arealet er busker og mindre lauvtre langs elva og lengst sør på tomta.


Oppstartsvarselet kan ein sjå ved å gå inn på linken nedanfor, søk på planid nr. 2017005.


Eventuelle merknader eller opplysningar som bør leggjast til grunn for planlegginga, skal sendast til a-vista, Pb 78, 6781 Stryn, eller post@a-vista.no innan 20. januar 2018.  Spørsmål kan rettast til tlf. 48 28 48 74.  Kopi av merknader m.m. skal i tillegg sendast til Stryn kommune. 

Publisert av Margunn Teige Sunde. Sist endra 05.12.2017
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering