Nytt frå KS - kommunesektoren sin organisasjon

KS er kommunesektoren sin organisasjon. Alle norske kommunar og fylkeskommunar er medlemmer. KS, tidlegare Kommunenes Sentralforbund, er kommunesektoren sin interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge.

Her kan du lese nytt frå KS:

Nyheitsbrev frå KS

KS i Vest-Norge

 

KS sin visjon: Ein sjølvstendig og nyskapande kommunesektor.