Eigedomsskatt

Kommunestyret gjorde vedtak i sak 116/17 den 19.12.2017.

I vedtaket er det fastsett satsar og unntak frå krav om eigedomsskatt for 2018. 

 

Eigedomsskatt 2018 (PDF, 498 kB) (PDF, 496 kB)

 

Fritak for eigedomsskatt 2018 (PDF, 333 kB) (PDF, 372 kB)