Gebyr etter matrikkellova, eierseksjonslova

Kommunestyret 19.12.2017, sak 110/17 vedtok nytt gebyr for arbeid etter matrikkellova, handsaming av saker etter eigarseksjonslova og betalingsregulativ for kopiering, utplotting og skanning av teikningar og kart for 2018.