Gebyr for konsesjons- og delingssaker

 
  Kurante/ enkle saker Andre saker (politisk hands.)
Deling etter jordlova          kr. 1.200,-             kr. 2.000,-
Konsesjon          kr. 1.200,-             kr. 2.400,-

 

I kommunestyremøte 19.12.2013, sak 13/104 vart  gebyr for handsaming av konsesjonssøknadar og deling etter jordlova fastsett for 2014.