Gebyr for konsesjons- og delingssaker

 
Deling etter jordlova          kr. 2.000,-
Konsesjon          kr. 3.093,-