Gebyr handsaming av avkøyrsleløyve

Det kostar kr. 1100,- for eit avkøyrsleløyve.