Gebyr handsaming av avkøyrsleløyve

Det kostar kr. 1197,- for eit avkøyrsleløyve.