Gebyr handsaming av avkøyrsleløyve

Det kostar kr. 1125,- for eit avkøyrsleløyve.