Gebyr handsaming av avkøyrsleløyve

Det kostar kr. 1155,- for eit avkøyrsleløyve.