Gebyr stenging, kryssing, sperring av veg

Gebyr for handsaming av løyve til stenging/ sperring/ kryssing av veg er kr 1655,-