Gebyrerregulativ for handsaming av plansaker 2018

Oversikt over kva det kostar å behandle plansaker: