Gebyrerregulativ for handsaming av plansaker 2019

Oversikt over kva det kostar å behandle plansaker: