Gebyrregulativ etter plan- og bygningslova

Gebyrregulativ for tenester etter plan- og bygningslova og tenester etter forureiningsforskrifta 2019 (PDF, 140 kB)

 

Forskrift_om_gebyrregulativ (PDF, 17 kB)