Gebyrregulativ for feiing og tilsyn

Her finn du prisane for feiing og tilsyn for bustadhus, utleigehytter, fritidshus, forretningsbygg, kombinertbygg, hotell, fabrikkar, skular til og med 4 etasjar: