Gebyrregulativ for tenester etter plan- og bygningslova og forureiningsforskrifta

 

Gebyr etter plan- og bygningslova og forureiningslova 2021 (PDF, 113 kB)

 

Forskrift_om_gebyrregulativ (PDF, 17 kB)