Gebyrregulativ for tenester etter plan- og bygningslova

Gebyr for saker etter plan- og bygningslova er uendra, same gebyrsats som i 2022.

Forskrift_om_gebyrregulativ (PDF, 17 kB)