Gebyrregulativ for vatn og avløp

Her finn du kor mykje det kostar med vatn og avløp i Stryn kommune:

 

 

130/18: Gebyr for vatn og avløp 2019
Kommunestyret godkjenner at vassgebyret vert auka med 12% og at avløpsgebyret vert auka med 6% frå 1.1.2019.


Forskrift vatn og avløpsgebyr vedteke 231013 (PDF, 757 kB)