Gravemelding

Ei gravemelding kostar kr 720,-

Kommunestyret vedtok 19.12.2017, i sak 113/17 at gebyret for gravemelding er kr 720,- frå 01.01.2018.