Helsestasjonen prisliste

  • Elektrisk brystpumpe til gratis utlån i opptil 4 veker, du må betale for eige flaskesett: 130 kr.
  • Enuresealarm til gratis utlån, men du må betale for eige enuresesensor: 550 kr.
  • Lapisstift til behandling av granulom i navle: 90 kr.
  • Hørselstest på vaksne: 50 kr