Husleige kommunale tenestebustadar

Handsama i kommunestyret KS-182/19 den 19.12.19, med verknad frå 1.mai 2020, vert det fastsett følgjande nye husleigesatsar i kommunale tenestebustader per månad:

 

Adresse Husleige kr
Kipervegen 9 (tomannsbustad)  
Leilegheiter 6900
Hybelleilegheit 3715
Prestestegen (Vestli Stryn)  
3-roms leilegheiter 7730
2-roms leilegheiter 5700
Visneslia 38C  
Hybelleilegheit 5700
Arnljotbakken (Sætrevegen 11B)  
Leilegheit 8610
Setrevegen 9 (Hesteneshuset)  
Leilegheit 1. og 2. høgda 5180
Breiband kjem i tillegg til husleigesatsar.