Husleige trygde-, omsorgs- og sosialbustadar

Med verknad frå 1. januar 2023 vert det fastsett følgjande nye husleigesatsar i kommunale gjennomgangsbustader per. månad. 


 
Adr Str Månadsleige Straum
Trygdebustadar E, Innvik 60 7629  
Personalbustad/ vikar, Innvik 60 5559  
Omsorgsbustadar D, Innvik 60 8726 kr 1097
Sjøtun BL Olden 60 6991  
Sjøtun BL Olden 70 7388  
Kvernhusgrenda BL Stryn 60 7310  
Kvernhusgrenda BL Stryn 70 7707  
Arnljotbakken BL Stryn 60 6991  
Setrevegen 17 E, personal   6 678  
Myrane 20-42 Stryn 57 9118 kr 1181
Tonningshaugen 15 60 7310  
  66 7550  
  90 8575  
Tonningshaugen 17 60 7310  
  66 7550  
Kjeldeflata (60-70 m)   8600  
Bøabakkane 63 9797 kr 878
  74 9912 kr 878
Setrevegen 4   9008  
Kipervegen 17 90    
(ikkje i bruk)      
Vikalida 21 80 11156  
(som bukollektiv 4 pers)   4969  
-underetg 60 6296  
Tonningsbakkane 37 100 8449  
-underetg 50 6035  
Tonningshaugen 15 60 7310  
Tonningshaugen 17 60 7310  
Geilevegen 31 a og b 65 6286  
Arnlotbakken BL 60 6991  
Tonning Eigedom 90 11814 kr 2090
  60 10184 kr 1505
  43 7760 kr 1260
  20 4802 kr 930
Hildestranda 100 7002  
  60 5716  
Tonningshaugen 24, Prestebustaden   9724  
Prestestegen 12A   6512  
Prestestegen 12B   6512  
Prestestegen 12C, personal 80 8696  
Prestestegen 12D, personal 80 8696  
Bjørkevegen 52A 164 11236  
Bjørkevegen 52B 166 11236  
Bjørkevegen 52B, kjellar 61 6115  
Perhusvegen 34 6181