Husleige trygde-, omsorgs- og sosialbustadar

Med verknad frå 1. januar 2020 vert det fastsett følgjande nye husleigesatsar i kommunale gjennomgangsbustader per. månad. 


 
Adr Str Månadsleige Straum
Trygdebustadar E, Innvik 60 6860  
Personalbustad/ vikar, Innvik 60 5000  
Omsorgsbustadar D, Innvik 60 6860 kr 950
Sjøtun BL Olden 60 6280  
Sjøtun BL Olden 70 6640  
Kvernhusgrenda BL Stryn 60 6280  
Kvernhusgrenda BL Stryn 70 6640  
Arnljotbakken BL Stryn 60 6280  
Myrane 20-42 Stryn 57 6850 inkl utgjer kr 1060
Tonningshaugen 15 60 6280  
  66 6510  
  90 7420  
Tonningshaugen 17 60 6280  
  66 6510  
Kjeldeflata (60-70 m)   7730  
Bøabakkane 63 7730 kr 770
  74 7840 kr 770
Setrevegen 4   8100  
Bufellesskap Myrane 18 28 6690  
Kipervegen 17 90 6080  
(Som bukollektiv 4 pers)   2840  
Vikalida 21 80 6630  
(som bukollektiv 4 pers)   4180  
-underetg 60 5380  
Tonningsbakkane 37 100 7320  
-underetg 50 5140  
Tonningshaugen 11 25 4460 560
Tonningshaugen 13 25 4460 560
Geilevegen 31 a og b 65 5370  
Gløshamaren 1 og 3 100 7650  
(som bukollektiv) 60 6280  
  50 5140  
  43 5020  
  30 3420  
Arnlotbakken 11b 100 8310  
Arnlotbakken 17c 100 8000  
Tonning Eigedom 90 7090 kr 1880
  52 5710 kr 1350
  43 5270 kr 1190
  20 3200 kr 840
Hildestranda 100 6290  
  60 5140  
Prestebustaden   8120  
Visnesvegen 4B   3600  
Prestestegen 12A   5500  
Prestestegen 12B   5500  
Bjørkevegen 52A og 52B 164 9750  
-hovedbustad 166 9750  
-kjellar 61 5140  
Perhusvegen 34 5270