Husleige trygde-, omsorgs- og sosialbustadar

Med verknad frå 1. januar 2020 vert det fastsett følgjande nye husleigesatsar i kommunale gjennomgangsbustader per. månad. 


 
Adr Str Månadsleige Straum
Trygdebustadar E, Innvik 60 7300  
Personalbustad/ vikar, Innvik 60 5320  
Omsorgsbustadar D, Innvik 60 7300 kr 1020
Sjøtun BL Olden 60 6690  
Sjøtun BL Olden 70 7070  
Kvernhusgrenda BL Stryn 60 7009  
Kvernhusgrenda BL Stryn 70 7389  
Arnljotbakken BL Stryn 60 6690  
Setrevegen 17 E, personal   6390  
Myrane 20-42 Stryn 57 7609 kr 1130
Tonningshaugen 15 60 7009  
  66 7239  
  90 8219  
Tonningshaugen 17 60 7009  
  66 7239  
Kjeldeflata (60-70 m)   8230  
Bøabakkane 63 8549 kr 840
  74 8659 kr 840
Setrevegen 4   8939  
Kipervegen 17 90    
(ikkje i bruk)      
Vikalida 21 80 7379  
(som bukollektiv 4 pers)   4769  
-underetg 60 6039  
Tonningsbakkane 37 100 8099  
-underetg 50 5789  
Tonningshaugen 15 60 7009  
Tonningshaugen 17 60 7009  
Geilevegen 31 a og b 65 6029  
Arnlotbakken BL 60 6690  
Tonning Eigedom 90 7869 kr 2000
  52 6399 kr 1440
  43 5929 kr 1260
  20 3729 kr 890
Hildestranda 100 6700  
  60 5470  
Tonningshaugen 24, Prestebustaden   9319  
Prestestegen 12A   6249  
Prestestegen 12B   6249  
Bjørkevegen 52A og 52B 164 10769  
-hovedbustad 166 10769  
-kjellar 61 5140  
Perhusvegen 34 5929