Husleige trygde-, omsorgs- og sosialbustadar

Med verknad frå 1. januar 2018 vert det fastsett følgjande nye husleigesatsar i kommunale gjennomgangsbustader per. månad. Kommunestyret vedtok i sak 101/17 nye husleigesatsar.


 
Adr Str Månadsleige Straum
Trygdebustadar E, Innvik 60 6680  
Personalbustad/ vikar, Innvik 60 4875  
Omsorgsbustadar D, Innvik 60 6680 kr 950
Sjøtun BL Olden 60 6120  
Sjøtun BL Olden 70 6465  
Kvernhusgrenda BL Stryn 60 6120  
Kvernhusgrenda BL Stryn 70 6465  
Arnljotbakken BL Stryn 60 6120  
Myrane 20-42 Stryn 57 6675 inkl utgjer kr 1030
Tonningshaugen 15 60 6120  
  66 6345  
  90 7230  
Tonningshaugen 17 60 6120  
  66 6345  
Kjeldeflata (60-70 m)   7530  
Bøabakkane 63 7530 kr 770
  74 7635 kr 770
Setrevegen 4   7890  
Bufellesskap Myrane 18 28 6515  
Kipervegen 17 90 5925  
(Som bukollektiv 4 pers)   2770  
Vikalida 21 80 6455  
(som bukollektiv 4 pers)   4070  
-underetg 60 5240  
Tonningsbakkane 37 100 7130  
-underetg 50 5005  
Tonningshaugen 11 25 4340 550
Tonningshaugen 13 25 4340 550
Geilevegen 31 a og b 65 5235  
Gløshamaren 1 og 3 100 7455  
(som bukollektiv) 60 6120  
  50 5010  
  43 4895  
  30 3330  
Arnlotbakken 14 og 11B 100 7915  
Tonning Eigedom 90 6910 kr 1830
  52 5565 kr 1320
  43 5130 kr 1155
  20 3115 kr 815
Hildestranda 100 6125  
  60 5005  
Prestebustaden   8200  
Visnesvegen 4B   3600  
Prestestegen 12A   5360  
Prestestegen 12B   5360  
Kipervegen 38C   5360  
Kipervegen 9C   3530  
Bjørkevegen 52A og 52B 164 8360  
-hovedbustad 166 8360  
-kjellar 61 5005  
Perhusvegen 34 5135