Leige av torgplass på Per Bolstad plass

Utleige på Per Bolstad plass