Opphald i bufellesskap ved Stryn omsorgssenter

I samband med utbygginga av Stryn omsorgssenter vart det bygd 40 omsorgsbustadar med heildøgns omsorg og pleie. Bufellesskapet vert ikkje definert som institusjon, men som omsorgsbustadar. Dette gjeld hybelhusvære på 28m² med store fellesareal, og ein inngår skriftleg leigeavtale. Tildeling ut frå individuell vurdering. 

 

Opphald bufellesskap
Husleige   kr  6 515 pr mnd
Full kost pr dag inntekt > 2G kr 156 kr  4 745 pr mnd
Full kost pr dag inntekt < 2G kr 115 kr 3 498 pr mnd
Vask av privat tøy   kr    207 pr mnd
Leige/ vask av sengetøy/ handkle   kr    212 pr mnd

 

I tillegg kjem betaling for praktisk bistand.

Brukarbetaling for bufellesskap ved Stryn omsorgssenter vert vedteke av kommunestyret.