Opphald i bufellesskap ved Stryn omsorgssenter

I samband med utbygginga av Stryn omsorgssenter vart det bygd 40 omsorgsbustadar med heildøgns omsorg og pleie. Bufellesskapet vert ikkje definert som institusjon, men som omsorgsbustadar. Dette gjeld hybelhusvære på 28m² med store fellesareal, og ein inngår skriftleg leigeavtale. Tildeling ut frå individuell vurdering. 

 

Opphald bufellesskap
Husleige   kr 6 930 pr mnd
Fullkost, inntekt < 2G   kr 3 804 pr mnd
Fullkost, inntekt > 2G   kr 5 161 pr mnd
Vask av privat tøy   kr    225 pr mnd
Leige/ vask av sengetøy/ handkle   kr    230 pr mnd

 

I tillegg kjem betaling for praktisk bistand.

Brukarbetaling for bufellesskap ved Stryn omsorgssenter vert vedteke av kommunestyret.