Opphald i institusjon

Prisar for opphald i institusjon

Dag- og/eller nattopphald

Kr. 105,- pr. gong

Dagaktivitetstilbod heimebuande demente

Kr. 138,- pr. dag

Korttidsopphald

Kr. 185,- pr. døgn. Over 60 døgn betaling som for langtidsopphald

Langtidsopphald

75% av grunnbeløpet (G) i folketrygda minus fribeløp
kr. 9 400,-* pr.år + 85% av samla netto inntekt over G.
Fribeløp ved opphald i dobbeltrom uten sjølv å ønskje det er kr. 45 400,-* pr. år.

Maksimal betaling er kr. 85 562,- pr. mnd.

Grunnbeløpet pr. 01.05.22 er kr. 111 477,-

Avlastingsopphald

Inga eigenbetaling

 

* er satsar fastsett i Rundskriv I-1/2023 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse og omsorgstenester