Opphald i institusjon

Prisar for opphald i institusjon

Dag- og/eller nattopphald

Kr. 90,- pr. gong

Dagaktivitetstilbod heimebuande demente

Kr. 125,- pr. dag

Korttidsopphald

Kr. 170,- pr. døgn. Over 60 døgn betaling som for langtidsopphald

Langtidsopphald

75% av grunnbeløpet(G) i folketrygda minus fribeløp kr. 8 700,- pr.år +

85% av samla netto inntekt over G.

Fribeløp ved opphald i dobbeltrom uten sjølv å ønskje det er kr. 41 600,- pr. år.

 

Maksimal betaling er kr. 89 751,- pr. mnd.

 

Grunnbeløpet pr. 01.05.19 er kr. 99 858,-

Avlastingsopphald

Inga eigenbetaling