Pris for tekniske hjelpemiddel

Utleige av kommunale hjelpemiddel kostar kr. 105,- 

  • Krykker
  • Rullestol
  • Dusjstol
  • Rullator/gåstol
  • Arbeidsstol
  • Toalettforhøgar
  • Gripetang