Pris for tekniske hjelpemiddel

Leigeprisar tekniske hjelpemiddel fastsett i kommunestyet sak 103/17 19.12.2017.

 

Hjelpemiddel Depostium kr Leige/mnd kr
Krykker 200 30
Rullestol 200 30
Rullator/gåstol 100 30
Arbeidsstol 200 30
Toalettforhøyer 100 30
Gripetang 100 30
Fotgynge 50 30
Ispigg 50 20
Skoskei 50 30