Pris for tryggleiksalarmar

Leigeprisen på leige av tryggleiksalarmar vert frå 01.01.2018 kr 275,- pr mnd. 

Kommunestyret gjorde vedtak i sak KS 096/17 den 19.12.2017.