Prisar for kjøp av mat frå omsorgssentra 2018

Det er områdeleiar som avgjer kven som får kjøpe måltid på/ frå senteret og som fattar formelle vedtak (funksjonsevne hos brukaren og kapasitet på kjøkkenet).

 

Middag, 2 rettar på senteret, inntekt > 2G og/eller utan heimel i LHO kr 92
Middag, 2 retter, med inntekt > 2G og/ eller utan heimel i LHO, utkøyrt/ levert kr 98
Middag 2 rettar i medhald av LHO og med inntekt < 2G kr 51
Frokost eller kvelds på senteret kr 32

 

Fullkost
Full kost m/ utlevering pr dag, inntekt > 2G kr  162 kr 4 927 pr mnd
Full kost pr dag , inntekt > 2G kr  156 kr 4 745 pr mnd
Full kost pr dag, inntekt < 2G kr  115 kr 3 498 pr mnd

 

HOL = Lov om kommunale helse og omsorgstenester