Renovasjonsgebyr og tilleggsgebyr

Renovasjonsgebyr 2022 Nomil

 

KS- 124/21 Vedtak:
For 2022 er prisen pr. abonnent kr. 36,- for alle som har leveringsadresse til Stryn kommune. Tilleggsgebyret skal dekkje faktiske kostnadane knytt til avskriving, kalkulatoriske renter og drift av Stryn kommune sine avfallsdeponi på Åsane og Øvreeide.