Renovasjonsgebyr og tilleggsgebyr

Renovasjonsgebyr 2021 Nomil

 

KS- 165/20 Vedtak:
Det vert godkjend eit årleg tilleggsgebyr på renovasjonsgebyret på kr. 55,- pr. abonnent for alle som
har leveringsadresse til Stryn kommune. Tilleggsgebyret skal dekkje faktiske kostnadane knytt til
avskriving, kalkulatoriske renter og drift av Stryn kommune sine avfallsdeponi på Åsane og Øvreeide.